Hafriyat


Kazı veya yıkım işlemleri sonucunda ortaya çıkan molozların ve malzemelerin, olduğu yerden kaldırılması, taşınması ve boşaltılması işlemi olarak bilinen hafriyat, bu iş için özel olarak tasarlanmış araçlarla yapılmaktadır. Sadece kazım işlerinde değil binaların yıkılması sonucunda da beton yığını oluşmakta, bu yığın halindeki malzemenin temizlenmesi ve ortamdan uzaklaştırılması için taşınması gerekmektedir. Hafriyat işlemi bu kolaylığı sağlamakta, malzemeleri kaldırılarak işlerin devam etmesini kolaylaştırmaktadır.

Alt yapı inşaatında, kanal yapımında ve benzeri birçok yapı işinde, makinelerin çalışma alanında engel teşkil etmemesi için çıkan malzemelerin temizlenmesi elzemdir. Temel açma sırasında yerin belirli bir derinliğine inilmek zorunda olunması, toprağın kazılarak zemin seviyesinde biriktirilmesine ve binanın temel üzerine inşa edilmesi sırasında ihtiyaç fazlası olan hafriyatın belirli alanlara taşınması, inşaat işlerinin vazgeçilmez unsurlarından birisidir.

Toprağı, kayayı ve diğer malzemeleri aletler, ekipman ve patlayıcılarla hareket ettiren kazı işlemi profesyonel şekilde yapılmalıdır. Herhangi bir göçük veya problem yaşanmaması için makineli araçların dikkatli kullanılması, hafriyat taşınması sırasında nakil araçlarının uzman sürücüler tarafından kullanılması, zorlu zeminler için iş güvenliğini sağlama açısından gereklidir. Bu yüzden hafriyat işlemini daima deneyimli firmaların yapması, çalışanların ve bölgedeki diğer varlıkların sağlığı açısından önemlidir.

Hafriyat Temel Kazı - Yaşar Hafriyat

Hafriyat Nedir?

Hafriyat, yapılan kazı ve yıkım benzeri çalışmalarda kullanım fazlası malzemelerin, uygun araçlarla temizlenmesi, nakil araçlarına doldurulması ve taşınması işlemine verilen addır. Döküm yapılacak bölge teknik olarak belirlenir ve gerektiği kadar moloz ilgili yerlere dökülür. Yıllardır sektöründe aranan markalardan biri olan firmamız, uzman kadrosu ile yıkım işlerinizi iş güvenliği ilkelerine uygun şekilde yapmakta, molozları taşımakta ve ortamı temizlemektedir.

Hendek ve tünel açma ile her türlü yer altı çalışmalarda ortaya bir miktar toprak çıkmaktadır. Kazılar, keşifler, çevresel restorasyon, madencilik, inşaat gibi önemli uygulamalarda, hafriyat başlı başına yürütülen bir iş koludur. Kazıların önemli yer tuttuğu bina temelleri, rezervuarlar ve yollar fazlaca toprağın işlendiği ve ortaya atık olarak çıktığı çalışmalardır.

Madencilik için tarama faaliyetleri yaparken, hendek açarken, saha geliştirme çalışmaları yaparken, deniz kenarına havaalanı ve benzeri çalışmalarda denizi doldurmaya çalışırken, hafriyatın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu işlemlerin her biri başarılı şekilde tamamlanmalıdır ve bunun için gerekli araçların benzersiz tekniklerle çalışması önemlidir.

Hafriyat İnşaat - Yaşar Hafriyat

Hafriyat Nasıl Yapılır?

Hafriyat çalışmasına başlamadan önce kazı süreci boyunca doğal yaşam alanı ve etrafını saran eserlerin kalıcı şekilde korunacağından emin olmak gerekir. Ortaya çıkacak hafriyatın bu doğal alana zarar vermemesi için gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Çalışılacak sahanın boyutu ve derinliğine göre araç görevlendirmesi yapılmalı, işin sürdürülebilirliği için araçların yeterli süre çalışmasına öncelik verilmelidir. Hafriyat başta sade nakil işi gibi görünse de, sürecin içine kazı, aktarma, taşıma, dökme veya kullanma gibi kriterler de dahil olmaktadır. Belirli bir süreç yönetimi gerekir ve profesyonel şekilde ilerlemesi gereken bir proses söz konusudur.

Tersanelerde havuz temizliği, şantiye alanında yer alan pansiyon, okul, barınakların yıkımı, petrol boru hatlarının inşası sırasında lazım olan kazı ve dolgu çalışmaları, şehir planlama alt yapı inşası, pis su ve temiz su deplasesi çalışmaları, drenaj kanalı açılması, liman, tersane, hava alanı dolgu çalışmaları, liman derinleştirme ve genişletme çalışmaları, hafriyat ortaya çıkaran bir dizi prosesten örnekler içermektedir.

Deneyimli bir kazı kadrosu kurmak kadar, molozların taşınacağı alanı bilen, taşıma işinde ustalaşmış, ilgili araçları kullanma becerisine sahip bir kadro kurmak da önemlidir. İster kilometrekarelerce bir alanda yapılacak inşaat, ister tek bir bina yıkımı olsun, her ikisinde de gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması, personelin güvenlik tedbirleri kapsamında eğitimden geçirilmesi konusunda taviz verilmemelidir. İSG tedbirlerinin tüm hafriyat işlemlerinde öncelikli olmasının, iş kazalarını önleme konusunda değerli olduğu inancından uzaklaşılmamalıdır.

Hafriyat Kazı Çalışması - Yaşar Hafriyat

Hafriyat Fiyatları

Hafriyat fiyatları, işin niteliği, taşınacak malzemenin türü, malzemenin miktarı, çalışma yapılacak alanın boyutu ve derinliği gibi ölçütlere göre değişmektedir. Firmamızın güvenlik tedbirlerini önemseyen, profesyonel çalışma tekniği ile çevre yapılara zarar vermeden tüm yıkım işlemleriniz ve hafriyat taşıma çalışmalarınız özen gösterilerek tamamlanır. Çalışma alanının incelenmesi hususunda sunduğumuz ücretsiz keşif hizmeti, tamamen bilimsel ve teknik nitelikte değerlendirilmektedir.

Hafriyat Fiyatları - Yaşar Hafriyat

Hafriyat Metreküp (m3) Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hafriyat metreküp hesaplama için belirlenmiş temel kriterler ve veriler kullanılmaktadır. Genel olarak sektörde aynı tip hesaplama yapılarak fiyat verilir. Elbette fiyatlama konusunda etki eden unsurların neler olduğu konusu müşterilerle paylaşılır. Çalışma yapacak ekibin ücretsiz keşif sırasında alacağı ölçüler ve bilgiler ışığında aşağıdaki kriterler de göz önüne alınarak metreküp hesaplaması yapılmaktadır:

  • Çalışma yapılacak taban alanının boyu
  • Çalışma yapılacak taban alanının eni
  • Kazı yapılarak alanın derinliği
  • Yapılacak kazının eğimi

Tüm bu veriler çıkacak toprağın veya molozun metreküp cinsinden miktarını belirlemek için kullanılır. Ardından müşterilerimize teknik hesaplama sonucu çıkan fiyatlar bildirilerek, ödeme seçenekleri ile ilgili detaylar üzerinde değerlendirme yapılır.

Hafriyat Metreküp (m3) Hesaplama Nasıl Yapılır? - Yaşar Hafriyat

Hafriyat Yapılırken Uygun Ekipmanların Belirlenmesi

Hafriyat çalışması için yapılan ücretsiz keşif sırasında, arazinin yapısı, zeminin jeolojik özelliği, çalışma alanının büyüklüğü gibi datalar ışığında, hangi ekipmanların, araçların ve makinelerin kullanılacağı konusunda ön çalışma da yapılmaktadır. Nihai değerlendirme projelendirme aşamasında uzman mühendislerimiz tarafından yapılmakla birlikte, sahada bulunacak tüm unsurların fikirlerine de başvurulur.

Böylece hafriyat işinin sağlıklı ve istenilene uygun şekilde, zaman kaybı yaşanmadan yapılması, sürecin ilerletilmesi, olası problemlerin öngörülmesi ve tedbirlerin alınması hususlarında gerekli planlamalar yapılmaktadır. Uygun iş makinelerinin ve operatörlerinin belirlenmesi, periyodik olarak taşınacak malzemeler için uygun nakil araçlarının seçilmesi, sürücülerin deneyimli olması, gerekli izinlerin alınması, planlama sürecinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alır.

Hafriyat Yapılırken Uygun Ekipmanların Belirlenmesi - Yaşar Hafriyat

Copyright © 2021 Tüm Hakları Saklıdır. Yaşar Hafriyat
Web Tasarım: Akademi Grafik 

  • Atatürk Cd. No:8, Bağlar, 34209 Bağcılar/İstanbul
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.